• Thursday, May 24, 2018
Kính gửi quý khách hàng .

Nhằm mục đích mang đến người dùng gói hosting chất lượng cao đường truyền tốt nhất Onet IDC.

Hosting Dãy ip máy chủ share hosting 125.212.220.155 thay đổi thành ip 103.90.228.100 Mọi dữ liệu từ máy chủ sẽ chuyển về quý khách chỉ cần truy cập quản lý tên miền và thay đổi ip .

Thời gian thực hiện đóng ip 01/06/2018 00:00 . Hai máy chủ sẽ hoạt động song song tới ngày 01/06/2018 00:00 kể từ ngày thông báo.


Onet trân trọng thông báo .