Hosting Linux

ClOUD HOST#1
 • 10 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 25 Databases
 • 10 Website
ClOUD HOST#2
 • 20 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 40 Databases
 • 32 Website
PLESK 1
ClOUD HOST#3
 • 70 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Unlimited Databases
 • 50 Website
PLESK 2