Bắt đầu từ
120,000 đ
1 tháng
VPS KVM1
90.000đ/tháng X 3 tháng
Storage SSD 20 GB
RAM DDR4 1GB
CPU V3 1 vCore
Linux/Windows
Miễn Phí Pleks 18
Network 100mbs
Máy Chủ Việt Nam