22,000 đ
1 tháng
EMAIL PRO1
Server
Chia sẻ
Địa chỉ Email
10
Dung lượng
1GB
Phí khởi tạo
miễn phí
50,000 đ
1 tháng
EMAIL PRO2
Server
Chia sẻ
Địa chỉ Email
20
Dung lượng
5GB
Phí khởi tạo
miễn phí
100,000 đ
1 tháng
EMAIL PRO3
Server
Chia sẻ
Địa chỉ Email
90
Dung lượng
10GB
Phí khởi tạo
miễn phí
180,000 đ
1 tháng
EMAIL PRO4
Server
Chia sẻ
Địa chỉ Email
150
Dung lượng
20GB
Phí khởi tạo
miễn phí
350,000 đ
1 tháng
EMAIL PRO5
Server
Chia sẻ
Địa chỉ Email
300 + 40 free
Dung lượng
40GB + 40GB free
Phí khởi tạo
miễn phí
999,000 đ
1 tháng
EMAIL PRO6
Server
Chia sẻ
Địa chỉ Email
Không giới hạn
Dung lượng
250GB
Phí khởi tạo
300.000 vnđ
500,000 đ
1 tháng
1,000,000 Phí cài đặt
Email Server
Dung Lượng
150 GB
Ram
4 GB
Số lượng email
Không giới hạn
CPU
4 vCore
DomainKeys/DKIM
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail
miễn phí
Công cụ quản lý/Webmail
Chống Virus/Spam
miễn phí
Sao lưu hằng tuần
miễn phí