ClOUD HOST#1

75,000 đ/mo

Dung lượng 10 GB
Băng thông Không giới hạn
Databases 25
Website 10

ClOUD HOST#2

150,000 đ/mo

Dung lượng 20 GB
Băng thông Không giới hạn
Databases 40
Website 32

ClOUD HOST#3

360,000 đ/mo

Dung lượng 70 GB
Băng thông Không giới hạn
Databases Không giới hạn
Website 50