Bắt đầu từ
120,000 đ
1 tháng
VPS USA 1
CPU 1Cores
RAM 2GB
Storage 20GB SSD
Port / Traffic 1Gbs
DATA 1TB Bandwidth