50,000 đ

Storage Unlimited
Nâng cấp từ tài khoản gmail của bạn
Lưu trữ không giới hạn
* Google Drive với dung lượng không giới hạn (Team Drive) được thêm vào tài khoản Gmail hoặc G Suite của bạn
199,000 đ

Google Drive Unlimited Account
⭐ UNLIMITED Team Drive .
⭐ UNLIMITED Space of Google Drive.
⭐ UNLIMITED Space of Google Photos.
⭐ UNLIMITED Space of Gmail account.
⭐ UNLIMITED Sharing with your friends and family.
⭐ CHOOSE your own username.
⭐ USE APPS like Drive File Stream, Youtube, Meet and many more apps.
⭐ MANAGE teaching and learning with Classroom.
⭐ FREE Lifetime technical Warranty/Support.
⭐ UPLOAD files up to 5TB each.
⭐ 01 Account
299,000 đ
1 năm
G Suite Email
Dung lượng không giới hạn
Email theo tên miền
Check Email Mobile/ Outlook
Anti Virus, Anti Spam
Word, Excel Online, Google+
Quản lý tài liệu, lịch
Bảo mật 2 lớp
50+ ứng dụng Google
Hỗ trợ 24/7
Đăng ký trên 10 tài khoản giảm 40%
01 EMAIL
599,000 đ

G Suite Email Lifetime
Dung lượng không giới hạn
Email theo tên miền
Check Email Mobile/ Outlook
Anti Virus, Anti Spam
Word, Excel Online, Google+
Quản lý tài liệu, lịch
Bảo mật 2 lớp
50+ ứng dụng Google
Hỗ trợ 24/7
Đăng ký trên 10 tài khoản giảm 40%
Thanh toán 1 lần dùng trọn đời
01 EMAIL
95,000,000 đ

G Suite Super Admin
Không giới hạn tài khoản email
Không giới hạn dung lượng driver email
Không giới hạn thời gian sử dụng
Không giới hạn tên miền thêm vào
Bảo hành trên 10 năm