Hướng dẫn cài đặt Plesk 12 Mới Nhất 2016

Rất đơn gian , login ssh bằng root và chạy lệnh sau mọi tứ hoàn toàn tự động :

wget -O - http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer | sh
 
 1. Download Plesk installer from the website:

   wget http://autoinstall.plesk.com/plesk-installer

  chmod +x plesk-installer
  ./plesk-installer
 2. Launch Plesk installer:

  # If upgrading Plesk from a lower version:
 • 5 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích
Câu trả lời có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan

Restart Httpd Server

Login as root user and type the following commands: Task: Start httpd server: # service httpd...

Centos Linux Disable Firewall

Task: Disable firewall Type the following command as the root user to disable firewall for...

Lệnh Nén và giải nén tar.gz trong centos linux

Lệnh nén tar.gz :tar -zcvf archive-name.tar.gz /foderLệnh giải nén tar.gz  : tar -zxvf -zcvf...

CentOS / RHEL / Red Hat / Fedora start / stop / restart networking service

service network stopservice network startservice network restart Linux: Debian / Ubuntu server...

Disable Firewall on RHEL / CentOS / RedHat Linux

How Do I Disable Firewall? First login as the root user. Next enter the following three...