Câu hỏi thường gặp

  Disable Firewall on RHEL / CentOS / RedHat Linux

How Do I Disable Firewall? First login as the root user. Next enter the following three...

 A fatal error or timeout occurred while processing this directive.

/scripts/fixquotas

 CentOS / RHEL / Red Hat / Fedora start / stop / restart networking service

service network stopservice network startservice network restart Linux: Debian / Ubuntu server...

 Centos Linux Disable Firewall

Task: Disable firewall Type the following command as the root user to disable firewall for...

 Fix lỗi website index tiếng nhật

Bước 1- Kiểm tra và xóa file .htaccess cũ,  đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện cập nhật...

 Hướng dẫn cài đặt Plesk 12 Mới Nhất 2016

Rất đơn gian , login ssh bằng root và chạy lệnh sau mọi tứ hoàn toàn tự động : wget -O -...

 Hướng dẫn đổi Port SSH của VPS Linux

Cấu hình port của SSH nằm ở  /etc/ssh/sshd_config Để đổi port SSH bạn mở file này lên và...

 Install php-mcrypt on CentOS 6

) Install EPEL repository (From:...

 Kiểm tra tốc độ đọc/ghi ổ cứng Centos , Linux

Để đánh giá hiệu năng một server, ngoài cấu hình CPU, RAM, bạn cần quan tâm tới một thông số quan...

 Lệnh Nén và giải nén tar.gz trong centos linux

Lệnh nén tar.gz :tar -zcvf archive-name.tar.gz /foderLệnh giải nén tar.gz  : tar -zxvf -zcvf...

 Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

Lệnh kiểm tra CPU:# cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU:# top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành:#...

 Restart Httpd Server

Login as root user and type the following commands: Task: Start httpd server: # service httpd...

 Restart Nginx WebServer

 Set timezone centos ho chi minh

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: –...

 yum update not working on Cloudlinux OS

Step 1:  wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic | shstep 2 : yum update