Câu hỏi thường gặp

 Chống click tặc cho adsense bằng javascript

Cơ chế hoạt động như sau : Thực ra khi có một client truy cập vào website của chúng ta thì bao...