75,000 đ
1 tháng
ClOUD HOST#1
Dung lượng
10 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
25
Website
10
150,000 đ
1 tháng
ClOUD HOST#2
Dung lượng
20 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
40
Website
32
360,000 đ
1 tháng
ClOUD HOST#3
Dung lượng
70 GB
Băng thông
Không giới hạn
Databases
Không giới hạn
Website
50