/24 (256IPv4)

3,456,000 đ
1 tháng + 500,000 Phí cài đặt

/23 (512IPv4)

6,912,000 đ
1 tháng + 500,000 Phí cài đặt

/48 IPV6

375,000 đ
1 tháng

/48 IPV6 USA
/48 IPV6 VN

Thông tin thêm về gói dịch vụ

  • Dịch vụ này chưa bao gồm máy chủ port mạng để khởi tạo proxy hoặc VPS.
  • IPV4 và IPV6 có thể sử dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới .