NVME 5G

7,600 đ
1 tháng

* Thanh toán 3 năm chỉ còn 7.000đ/tháng
Panel Plesk
Website 2
MySQL Database 5
1 IPv4 + 20.000đ/tháng
PHP Từ 5.3 đến 8.0
Không giới hạn băng thông
5 GB NVME SSD
Hỗ trợ Nodejs,ssh
Redis Cache
Backup hằng ngày
Location Việt Nam FPT HCM

NVME 20G

47,600 đ
1 tháng

* Thanh toán 3 năm chỉ còn 47.000đ/tháng
Panel Plesk
Website 10
MySQL Database 50
Miễn phí 1 IPv4
PHP Từ 5.3 đến 8.0
Không giới hạn băng thông
20 GB NVME SSD
Hỗ trợ Nodejs,ssh
Redis Cache
Backup hằng ngày
Location Việt Nam FPT HCM

NVME 100G

119,600 đ
1 tháng

* Thanh toán 3 năm chỉ còn 119.000đ/tháng
Panel Plesk
Website 200
MySQL Database 200
Miễn phí 1 IPv4
PHP Từ 5.3 đến 8.0
Không giới hạn băng thông
100 GB NVME SSD
Hỗ trợ Nodejs,ssh
Redis Cache
Backup hằng ngày
Location Việt Nam FPT HCM

Thông tin thêm về gói dịch vụ

  • Miễn phí tên miền com,.net,.org suốt thời gian sử dụng từ gói NVME 20G trở lên
  • Tên miền miễn phí chỉ áp dụng khi thanh toán 12 tháng trở lên .
  • Hosting miễn phí dùng thử 7 ngày .