Khuyến Mãi

VPS KVM1

90.000đ/tháng X 3 tháng
Storage SSD 20 GB
RAM DDR4 1GB
CPU V3 1 vCore
Linux/Windows
Miễn Phí Pleks 18
Network 100mbs
Máy Chủ Việt Nam

VPS USA 1

CPU 1Cores
RAM 2GB
Storage 20GB SSD
Port / Traffic 1Gbs
DATA 1TB Bandwidth