Gói 10 Proxy

250,000 đ
1 tháng

Private Proxy IPv4
100 Mbps
Data transfer 10TB

Gói 128 Proxy

3,200,000 đ
1 tháng

Private Proxy IPv4
100 Mbps
Data transfer 10TB

Gói 50 Proxy

1,250,000 đ
1 tháng

Private Proxy IPv4
100 Mbps
Data transfer 10TB

Gói 256 Proxy

6,400,000 đ
1 tháng

Private Proxy IPv4
100 Mbps
Data transfer 10TB

Gói 512 Proxy

10,240,000 đ
1 tháng

Private Proxy IPv4
100 Mbps
Data transfer 10TB

Thông tin thêm về gói dịch vụ

  • Định dạng kết nối : IP:PORT:USER:PASS
  • IP Sử dụng riêng không share với người khác