VPS#1-1-VN

Bắt đầu từ
45,500 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 1 GB RAM
  ?
 • 1 IPv4
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location Việt Nam FPT HCM
 • 100 Mbps Share trong Nước
 • 10 Mbps Share Quốc Tế
 • /64 IPV6

VPS#1-2-VN

Bắt đầu từ
63,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • 1 IPv4
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location Việt Nam FPT HCM
 • 100 Mbps Share trong Nước
 • 10 Mbps Share Quốc Tế
 • /64 IPV6

VPS#2-4-VN

Bắt đầu từ
119,444 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • 1 IPv4
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location Việt Nam FPT HCM
 • 100 Mbps Share trong Nước
 • 10 Mbps Share Quốc Tế
 • /64 IPV6

VPS#2-8-VN

Bắt đầu từ
275,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • 1 IPv4
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 90 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location Việt Nam FPT HCM
 • 100 Mbps Share trong Nước
 • 10 Mbps Share Quốc Tế
 • /64 IPV6

VPS#4-16-VN

Bắt đầu từ
495,000 đ
1 tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • 1 IPv4
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 150 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location Việt Nam FPT HCM
 • 100 Mbps Share trong Nước
 • 10 Mbps Share Quốc Tế
 • /64 IPV6

VPS#8-32-VN

Bắt đầu từ
595,000 đ
1 tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 32 GB RAM
  ?
 • 1 IPv4
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 250 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location Việt Nam FPT HCM
 • 100 Mbps Share trong Nước
 • 10 Mbps Share Quốc Tế
 • /64 IPV6

Thông tin thêm về gói dịch vụ

 • Miễn phí 1IPv4
 • Chủ động cài lại hệ điều hành
 • Đổi IP Miễn Phí
 • Miễn phí bản quyền plesk trong suốt thời gian sử dụng (Áp dụng thanh toán trên 6 tháng ).
 • Đường truyền tốc độ cao có thể nâng cấp lên tới 40Gbps