VPS SSD VN

CPU Xeon-E5 1vCores
12% Complete
RAM 2 GB DDR4
6% Complete
Storage 30GB SSD
4% Complete
OS Linux/Windows
100% Complete
Network VN 1Gpbs
100% Complete
Network US 10Mbs
100% Complete
Datacenter VPNT/Viettel
100% Complete
VPS#1-VN Giá Từ 120,000/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Xeon-E5 2vCores
25% Complete
RAM 4 GB DDR4
12% Complete
Storage 80GB SSD
12% Complete
OS Linux/Windows
100% Complete
Network VN 1Gpbs
100% Complete
Network US 10Mbs
100% Complete
Datacenter VPNT/Viettel
100% Complete
VPS#2-VN Giá Từ 350,000/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Xeon-E5 2vCores
25% Complete
RAM 8 GB DDR4
25% Complete
Storage 320GB SSD
50% Complete
OS Linux/Windows
100% Complete
Network VN 1Gpbs
100% Complete
Network US 10Mbs
100% Complete
Datacenter VPNT/Viettel
100% Complete
VPS#3-VN Giá Từ 650,000/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Xeon-E5 4vCores
50% Complete
RAM 16 GB DDR4
50% Complete
Storage 20GB SSD
3% Complete
OS Linux/Windows
100% Complete
Network VN 1Gpbs
100% Complete
Network US 10Mbs
100% Complete
Datacenter VPNT/Viettel
100% Complete
VPS#4-VN Giá Từ 1,190,000/Tháng
Đăng ký ngay
CPU Xeon-E5 8vCores
100% Complete
RAM 32 GB DDR4
100% Complete
Storage 640GB SSD
100% Complete
OS Linux/Windows
100% Complete
Network VN 1Gpbs
100% Complete
Network US 10Mbs
100% Complete
Datacenter VPNT/Viettel
100% Complete
VPS#5-VN Giá Từ 1,670,000/Tháng
Đăng ký ngay
Included With Every Plan
  • Bổ sung IP tĩnh 40.000đ/ip/tháng
  • Bổ sung dung lượng ổ cứng 50Gb - 20.000đ/tháng
  • Bổ sung CPU Core 1 Core - 40.000đ/Tháng
  • Bổ sung thêm 1GB RAM 40.000đ/Tháng
  • Miễn Phí Plesk 18 Windows + Linux
  • Dịch vụ thuê quản trị Server 1.100.000 đ mỗi tháng