VPS#1-VN

Bắt đầu từ
120,000 đ/mo
 • CPU Xeon-E5 1vCores
 • RAM 2 GB DDR4
 • Storage 30GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gpbs
 • Network US 10Mbs
 • Datacenter VPNT/Viettel

VPS#2-VN

Bắt đầu từ
350,000 đ/mo
 • CPU Xeon-E5 2vCores
 • RAM 4 GB DDR4
 • Storage 80GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gpbs
 • Network US 10Mbs
 • Datacenter VPNT/Viettel

VPS#3-VN

Bắt đầu từ
650,000 đ/mo
 • CPU Xeon-E5 2vCores
 • RAM 8 GB DDR4
 • Storage 320GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gpbs
 • Network US 10Mbs
 • Datacenter VPNT/Viettel

VPS#4-VN

Bắt đầu từ
1,190,000 đ/mo
 • CPU Xeon-E5 4vCores
 • RAM 16 GB DDR4
 • Storage 420GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gpbs
 • Network US 10Mbs
 • Datacenter VPNT/Viettel

Included With Every Plan

 • Bổ sung IP tĩnh 40.000đ/ip/tháng
 • Bổ sung dung lượng ổ cứng 50Gb - 20.000đ/tháng
 • Bổ sung CPU Core 1 Core - 40.000đ/Tháng
 • Bổ sung thêm 1GB RAM 40.000đ/Tháng
 • Miễn Phí Plesk 18 Windows + Linux
 • Dịch vụ thuê quản trị Server 1.100.000 đ mỗi tháng