Bắt đầu từ
120,000 đ
1 tháng
VPS#1-VN
CPU Xeon-E5
1vCores
RAM
2 GB DDR4
Storage
30GB SSD
OS
Linux/Windows
Network VN
1Gpbs
Network US
10Mbs
Datacenter
VPNT/Viettel
Bắt đầu từ
350,000 đ
1 tháng
VPS#2-VN
CPU Xeon-E5
2vCores
RAM
4 GB DDR4
Storage
80GB SSD
OS
Linux/Windows
Network VN
1Gpbs
Network US
10Mbs
Datacenter
VPNT/Viettel
Bắt đầu từ
650,000 đ
1 tháng
VPS#3-VN
CPU Xeon-E5
2vCores
RAM
8 GB DDR4
Storage
320GB SSD
OS
Linux/Windows
Network VN
1Gpbs
Network US
10Mbs
Datacenter
VPNT/Viettel
Bắt đầu từ
1,190,000 đ
1 tháng
VPS#4-VN
CPU Xeon-E5
4vCores
RAM
16 GB DDR4
Storage
420GB SSD
OS
Linux/Windows
Network VN
1Gpbs
Network US
10Mbs
Datacenter
VPNT/Viettel